Lintujen ruokkiminen ja tuhoeläimet

Kuluneen syksyn ja alkutalven ajan olemme saaneet ilmoituksia haittaeläimistä, kuten rotista ja hiiristä pihapiireissä. Lintujen ruokkiminen edesauttaa näiden eläinten leviämistä ja on tästä syystä ehdottomasti kielletty. Lisätietoa oheisesta tiedotteesta.

Lintujen ruokinta ja haittaeläimet