Lajitteluoppia huoltomiehille

Kajaanin Pietarin huoltomiehet sai oppia ja ideoita hyöty- ja sekajätteen keräykseen, lajitteluun ja tuleviin säädöksiin. Kiinteistöjen jätekatokset ovat pääosin hyvin hoidettu, mutta aina on vara parantaa.

Koulutuksen pitäjä, Ekokympin neuvoja Anu Koskela kertoi, että jätelaki muuttuu elokuun alussa 2023. Se vaikuttaa hyötyjätteen lajitteluun myös Kajaanin Pietarin jätekatoksissa. Keramiikkaa (eli esimerkiksi rikkoutuneita lautasia) ei enää saa jättää lasiastiaan, vaan se tulisi kuljettaa Entrinkiin. Jätekatoksiin jää metalliin oma astia, lasipakkauksiin toinen.

”Miten kaikki astiat sopivat jätekatoksiin? Se vaatii suunnittelua”, totesi Kajaanin Pietarin huoltotyönjohtaja Jukka Heikura.

”Myös tyhjennysvälejä tulee tarkastella. Jokainen haku maksaa ja puolityhjäksi jäävän astian väliä voi pidentää”, Jukka pohtii lisää.

Lyhyimmät tyhjennysvälit ovat biojätteellä ja sekajätteellä. Jätekatoksissa on kaksi sekajäteastiaa, ja ne saatetaan tyhjentää kaksikin kertaa viikossa. Kajaanin Pietarilla on noin 80 jätekatosta eri asuntokohteissa.

Ekokymppi on tehnyt jätetutkimuksen sekajätteestä osoitteessa Laajankankaankatu 1. Sen mukaan lajittelussa on parantamisen varaa. Sekajätteessä oli biojätettä jopa lähes puolet ja muovia noin kymmenes.

Sekajäte on kalleinta jätettä. Jos sekajätteestä saataisiin muihin astioihin kuuluvat jätteet pois, se vähentäisi sekajäteastioiden määrää ja pidentäisi tyhjennysvälejä, mikä taas toisi säästöjä.

Biojätteiden keräysasiastaan ei tulisi enää laittaa ns. hajoavia biojätepusseja. Ne juuttuvat Koskelan mukaan koneeseen. Biojätteet tulisi kodissa kerätä joko ohueen muovipussiin tai paperipussiin.

Pääsääntöisesti Kajaanin Pietarin jätekatokset ovat Anu Koskelan mukaan asiallisia. Jyrsijöiden pääsy jäteastioihin on rajattu ja tilat ovat pääosin lukittuja.

Rottaongelma on pesiytynyt Kajaaniin. Yksi syy rottien lisääntymiseen ovat ylipursuavat jäteastiat ja jätekatosten siisteys.

Kajaanin Pietarin huoltotyönjohtaja Jukka Heikuran mukaan asukkaat ottavat huoltomiehiin yhteyttä jäteasioissa tyhjennysväleistä tai ilmoittamalla, että nyt katoksen joku jäteastia on täyttynyt.

”Onpa tapahtunut sellaistakin, että joku asuntoyhtiön ulkopuolinen tuo tavaraa meidän katokseen.”

Huonekalujen jättäminen jätekatokseen ei ole sallittua, mutta sitä Heikuran mukaan tapahtuu toisinaan. Jokainen vienti tuo lisäkuluja kiinteistönomistajalle.

Marraskuinen iltapäivä toi runsaasti perustietoa jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä ja käytöstä Kajaanin Pietarin huoltohenkilöstölle. Ekokympin neuvoja Anu Koskela kertoi myös Kainuun kuntien ja Vaalan alueella toimivasta Ekokympistä eli viralliselta nimeltään Kainuun jätehuollon kunta-yhtymästä.

Kierrätysmuovista voidaan tehdä vaikkapa laiturilankkua. Huoltotyönjohtaja Jukka Heikuran mukaan tuleva jätelain uudistus tuo yhden uuden astian jätekatoksiin.