KTM Ismo Kukkonen aloitti 19.4. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toimitusjohtajana

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin hallitus on nimittänyt KTM Ismo Kukkosen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja Ismo aloitti toimitusjohtajan tehtävässä 19.4.2022 alkaen. Ismo on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1987. Ismo on suorittanut sertifioidun kiinteistöjohtajan pätevyyden (KJs) vuonna 2004. Ismo on työskennellyt vaativissa ylimmän ja keskijohdon tehtävissä mm. Työeläkeyhtiö Varmassa, Keskossa ja Säästöpankkiryhmässä. Toimialatuntemusta on rahoituksesta, tukkukaupasta ja kiinteistöliiketoiminnasta (vuokrauksen, ylläpidon, rakennuttamisen ja kiinteistösijoittamisen tehtävistä).

Toimitusjohtaja kuvailee vuokra-asunto-liiketoimintaa perusliiketoiminnaksi, jonka ansaintalogiikasta hänellä on hyvä näkemys. Tärkeää on yhteistyössä yhtiön pääomistajan eli Kajaanin kaupungin kanssa tehtävä työ paikkakunnan veto- ja pitovoiman säilyttämiseksi sekä parantamiseksi. Jatkossa yhtiön uusi toimitusjohtaja alkaa yhdessä yhtiön hallituksen kanssa luoda yhtiölle päivitettyä strategiaa eli millainen yhtiö on esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Lisäksi ryhdytään selvittämään omistettujen vuokrakohteiden pitkän tähtäimen korjaustarpeita, mm. energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhtiön selkeä omistus luo hyvät puitteet lähteä kehittämään yhtiön toimintaa, yhdessä ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan kanssa, uusi toimitusjohtaja toteaa.