Vuokrasopimuksen irtisanominen


Vuokrasuhde on irtisanottavissa vuokralaisen puolelta yhden (1) kuukauden ja vuokranantajan puolelta kolmen (3) kuukauden, kuitenkin yli vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

 

Vuokralaisella irtisanomisaika lasketaan irtisanomispäivää seuraavan kuukauden 1. päivästä. Eli kaikki kuluvan kuukauden aikana irtisanotut vuokrasopimukset päättyvät seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Muuttopäivä on sama kuin vuokrasopimuksen päättymispäivä.

Irtisanominen on aina tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Vuokrasopimusta ei voi irtisanoa puhelimitse tai sähköpostiviestillä. Irtisanomisilmoituslomakkeen voi tulostaa, täyttää ja allekirjoittaa ja lähettää meille sähköpostilla (skannattu asiakirja tai tulostuskelpoinen kuva) tai postitse. Irtisanomisilmoituksessa on oltava käsinkirjoitettu allekirjoitus. Täytetyn irtisanomisilmoituslomakkeen voi lähettää osoitteeseen kiinteistosihteeri(a)kajaaninpietari.fi  tai postitse PL 4, 87101 Kajaani.


Irtisanominen on aina toimitettava todistettavasti vuokranantajalle. Asukkaan on itse huolehdittava, että irtisanominen on toimitettu tai jätetty postin kuljetettavaksi (postileima) kuukauden viimeiseen päivään mennessä ja irtisanomisilmoitus on otettu vastaan. Kehotamme ilmoittamaan postiin jätetystä irtisanomisesta puhelimitse ja huolehtimaan, että lähetys on saapunut perille. Irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta toimitetaan vuokralaiselle aina vahvistus kirjeitse tai sähköpostilla, kun asia on käsitelty. Huolehdi, että saat vahvistuksen!


Avio- ja avoparien on molempien irtisanottava vuokrasopimus, mikäli asunto tyhjenee kokonaan.

 

Puolison/toisen vuokralaisen poismuutto

Jos vain toinen osapuoli muuttaa, on poismuuttavan osapuolen käytävä irtisanomassa sopimus omalta osaltaan. Asumaan jäävän osapuolen on haettava asuntoa omiin nimiinsä (asuntohakemus) ja tehtävä uusi vuokrasopimus!
 

Vuokralaisen kuolema

Mikäli asunnon päävuokralainen on kuollut, omaisten tulee irtisanonoa asunto kirjallisesti. Huoneenvuokralain mukaan kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttymisestä.
 

Jos vuokralaiselta on jäänyt vuokravelkaa ja/tai korjauskuluja, on ne huomioitava perunkirjoituksessa. Jäljennös perunkirjoituksesta tulee toimittaa vuokravalvojalle välittömästi.

Poismuutto ja tarkastus

Asukkaan on siivottava ja tyhjennettävä asunto vuokrasopimuksen päättymispäivään mennessä ja palautettava kaikki avaimet toimistollemme. Asukkaan on itse sovittava oman alueensa huoltomiehen kanssa huoneiston lopputarkastus, kun asunto on siivottu ja tyhjennetty. Huomioithan, että vuokrasopimuksen päättymispäivä on myös poismuuttopäivä.


Huoltomies tekee asunnossa ennakkotarkastuksen irtisanomisen tiedoksijättämisen jälkeen. Ennakkotarkastuksessa varmistetaan, että asunnon voi vuokrata uudelle vuokralaiselle ja kartoitetaan mahdolliset korjaustarpeet.
 

Muistathan poismuuttaessasi:

  • irtisanoa vuokrasopimuksesi ajoissa. Muuttoilmoitus ei ole vuokrasopimuksen irtisanominen.
  • irtisanoa sähkösopimuksen. Katso tarkempi info asumisoppaan kohdasta Sähkö.
  • tehdä KOy Kajaanin Pietarin toimistoon lähtöilmoituksen ja palauttaa kaikki asunnon avaimet. Puuttuvat avaimet voivat aiheuttaa lukon vaihdon, josta aiheutuva lasku tulee poismuuttavan asukkaan maksettavaksi.
  • tehdä virallisen muuttoilmoituksen väestörekisterin pitäjälle. Asiasta tarkemmin asumisoppaan kohdassa Muutto.
  • tehdä postiin osoitteenmuutosilmoituksen.
  • varmistaa, että kaikki vuokrat ym. maksut on maksettu.
  • siivota huoneiston siihen kuntoon, että uuden asukkaan ei tarvitse aloittaa muuttoaan suursiivouksella. Katso tarkemmat ohjeet loppusiivoukseen täältä.

 

Irtisanomisilmoituslomake