Opiskelija-asuntoon hakeutuvalle

Opiskelija-asuntoa voivat hakea kaikkien peruskoulun jälkeisten oppilaitosten opiskelijat. Hakulomakkeita saat Koy Kajaanin Pietarin toimistosta. Voit hakea asuntoa myös sähköisesti kohdassa Asuminen -> Hakeminen.
 

Hakemus on voimassa kolme (3) kuukautta kerrallaan ja sen voi uudistaa soittamalla asuntosihteereille.

Tutustu myös kohtaan Asunnon hakeminen.
 

Asuntokohtaiset esittelyt ja tiedot kaikista kohteistamme löydät täältä.

Vahvistus

Asuntopaikka on vahvistettu, kun vakuusmaksu on suoritettu eräpäivään mennessä.

Vakuusmaksu

Asukkaalta peritään vakuusmaksu, mikä palautetaan vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralainen on täyttänyt hänelle kuuluvat velvoitteet. Vakuusmaksu on huoneistokohtainen. Jos asukas vaihtaa asuntoa niin hänen on maksettava uuden asunnon vakuusmaksu, mutta vanhan asunnon vakuusmaksu palautetaan lopputarkastuksen jälkeen.

Vakuusmaksu ei ole tarkoitettu viimeisen kuukauden vuokran maksuksi, kun asunto on irtisanottu.

Asumisoikeus

Asumisoikeus opiskelija-asunnossa perustuu opintojen kestoon. Jokaisen opiskelija-asunnossa asuvan on toimitettava oppilaitoksen myöntämä opiskelutodistus vuokrasopimuksen liitteeksi vuokrasopimusta tehtäessä. Asumisoikeus päättyy opintojen päättymistä/keskeyttämistä seuraavan elokuun viimeiseen päivään. Opiskelutiedot tarkistetaan vuosittain.

Asunnon vaihto

Asunnon vaihtaminen edellyttää, että olet asunut nykyisessä asunnossasi vähintään yhden lukukauden.