Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu - Puistola asukastoimikunta

Huuhkajanvaara - Pikku-Kettu - Puistola (HuPiKePu) asukastoimikunta

Jäsenet v. 2020-2021

  • Heikki Nissinen, varapuheenjohtaja
  • Mikko Sirviö, taloudenhoitaja ja ilmoitusvastaava (puh. 045 209 9452)
  • Alla Pechueva, jäsen

Members y. 2020-2021

  • Heikki Nissinen, vice chairman
  • Mikko Sirviö, financial manager
  • Alla Pechueva, member

 

 

Ajankohtaista / Current events

 

 

Keilaus

Lohtaja-Purola-asukastoimikunnan järjestämä keilavuoro on keskiviikkoisin klo 17-18, omavastuu 5 euroa. Tiedustelut / ilmoittautumiset Jaani Rönkkö puh. 050 588 3720 viimeistään tiistaina klo 12.00 mennessä. Peruuttamattomasta ajasta veloitetaan omavastuu 5 euroa.

 

Bowling

Lohtaja-Purola resident committee hosts a bowling shift every Wednesday at 17-18 (5-6 pm), fee 5 euros. Questions / enrolments to Jaani Rönkkö (050 588 3720) by Tuesdays at 12.00 o’clock (12 pm)

Samoojantie 1:n grillikatos

Samoojantie 1:n grillikatos on alueen (KOY Kajaanin Pietarin) asukkaiden käytettävissä.

 

Samoojantie 1's barbeque shelter

Samoojantie 1's barbeque shelter is for the KOY Kajaani Pietari’s residents to use.

 

Asukaskokous:

Asukaskokous jossa uudet jäsenet valittiin oli maanantaina 9.3.2020 klo 18.00. Asukastoimikunnan toimikauden pituudeksi päätettiin yksi (1) vuosi.


Resident meeting

New members for the committee were chosen on Monday March 9th, 2020, during a resident meeting.

Asukastoimikunnan esittely:

Asukastoimikunnan tavoitteena on sekä asukkaiden aktivoiminen, että maahanmuuttajataustaisten asukkaiden sopeuttaminen ja epäluulojen poistaminen puolin ja toisin. Toimenpiteet, joita olemme käyttäneet, ovat vakiintuneet toimikunnan alueella. Toimenpiteillä pyritään siihen, että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja tasa-arvoisuus lisääntyisivät sekä epäilykset naapureita kohtaan poistuisivat.

Viljelyspalstoja emme enää jaa. Syynä tähän on niiden lähes olematon käyttö ja peltoalueen huono maanlaatu.

Vimpelinlammen juhannustapahtuma on lopetettu talkoolaisten vähyyden ja erinäisten järjestyshäiriöiden vuoksi. Uutena perinteenä olemme ottaneet ohjelmistoomme päihteettömän tapahtuman lapsiperheille ja toki muillekin makkarannälkäisille elokuun aikana.

Järjestämme retkiä ja muita mukavia tapahtumia tulevankin kauden aikana. Seuraa ilmoittelua jätekatoksien ja postilaatikkorivistöjen ilmoitustauluilla!

Puurojuhla Lohtajan nuorisotalolla pysyy edelleen ohjelmistossamme.


Resident committee introduction

The purpose of resident committee is to activate residents as well as accustom immigrants and remove the stigmas against them. Actions that we have used, have been established in our area. The purpose of these actions is to increase equality and help the residents influence our community.

Farmlands are no longer available. Reason for this is their negligible use and the lands bad quality.

Midsummer days event at Vimpelinlampi has been discontinued due to different disturbances and fewness of volunteers. As a new tradition, we have a new, alcohol-free event in August for families and other people hungry for sausage.

In the upcoming season we will host trips and other nice events. You can find info about possible upcoming events and trips from infoboards located near the garbage sheds and letterboxes.

Porridgeparty that is hosted in Lohtaja's youth center stays in our curriculum.

TULKAA HYVÄT ASUKKAAT PUHUMAAN SUORAAN MIELTÄNNE PAINAVISTA ASIOISTA, EMME OLE AJATUKSENLUKIJOITA. SOITTAKAA, LÄHETTÄKÄÄ SÄHKÖPOSTIA TAI NYKÄISKÄÄ HIHASTA JA KERTOKAA TOIVEENNE.


DEAR RESIDENTS, WE ARE NOT MIND READERS. IF SOMETHING BOTHERS YOU, CALL US, SEND US A MESSAGE OR COME TALK TO US AND TELL US YOUR TROUBLES/WISHES.

Tulevat kokoukset

 


Upcoming meetings

 


Kerhohuoneen sijainti / Location of clubhouse