Asukasdemokratia

Asukasdemokratia perustuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/90). Laki ja siihen liittyvää aineistoa on jokaisen asukastoimikunnan käytössä. Katso toiminnassa olevat asukastoimikunnat kohdasta Asukastoimikunnat. Asukkaat käyttävät päätösvaltaansa asukaskokouksessa, joka järjestetään n. kerran vuodessa. Asukaskokous valitsee 1-2 vuodeksi kerrallaan 5 - 10 jäsenisen asukastoimikunnan hoitamaan talon yhteisiä asioita. Eri asukastoimikuntien jäsenistä koostuu neuvotteleva valiokunta, joka käyttää asukkaiden ylintä päätäntävaltaa. Asukaskokous valitsee myös asukkaiden ehdokkaat hallitukseen. Hallituksissa on viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) on asukkaiden edustajia.

Asukastoimikunnan tehtävänä on mm. päättää:
 • askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä
 • talkoiden järjestämisestä
 • kerho- ja muun vastaavan toiminnan järjestämisestä
 • talokohtaisen asukastoiminnan määrärahan käytöstä
 • muista asukastoimikunnan päätettäväksi annetuista asioista

Tehdä esityksiä ja neuvotella:
 • talousarviosta
 • vuokranmäärityksestä
 • korjaustarpeista ja suunnitelmista
 • istutusten ja pihavälineiden hankinnasta ja parantamisesta
 • huoltoon ja siivoukseen liittyvistä seikoista

Valvoa yhteistyössä isännöitsijän kanssa:
 • päivittäistä huoltoa ja siivousta
 • korjaustoimintaa

Asukastoimikunta saa KOy Kajaanin Pietarilta käyttöönsä tarpeelliset tiedot talon asioista. Asukastoiminta luo talon me -henkeä toiminnan ja kokousten kautta. Vanha viisaus on, että asiat ratkeavat parhaiten kysymällä ja puhumalla suoraan asianomaisten kanssa. Näin selviävät väärinymmärrykset. Jokainen asukas rakentaa omalta osaltaan talossa viihtymistä ja asumismukavuutta!